Herdenking overleden collega’s

7 december. Sinds 2001 officieel de dag van de geïntegreerde politie. Een moment om even stil te staan.
Een blik op het verleden, een rustpunt in het heden, een reflectie voor de toekomst.

Kiezen voor politie, is niet zomaar een keuze.

Toen en nu, elke dag opnieuw, is dit een engagement om samen met collega’s te bouwen aan een veilige samenleving voor iedereen.

Toen en nu, steeds met dit doel voor ogen, riskeren politiemensen hun leven. Maar af en toe loopt het fout.
Steeds een ongelijke strijd. Politiemensen verliezen hun leven tijdens hun dienst.

Met een warm gevoel willen wij daarom vandaag in het bijzonder collega Eddy Strijckers, inspecteur bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, in herinnering brengen.
Hij kwam in 2010 om het leven bij een tussenkomst naar aanleiding van intra-familiaal geweld.
Eer hem door precies vandaag even aan hem te denken, een blije herinnering over hem te delen of waarderend terug te kijken naar zijn uitstekend politiewerk.
Het CIC zal vandaag om exact 11.00 uur een radiobericht uitzenden naar alle ploegen op het terrein. Even stilstaan, als eerbetoon.

Laat deze dag ook en vooral een positieve dag zijn. Laten we moed putten uit de volharding en gedrevenheid van elk lid van onze geïntegreerde politie in Limburg.
Zichtbaar op het terrein, duidelijk aanwezig op het werk of thuis achter een bureau. Laten we kracht halen uit de solidariteit en de geest van eenheid die voelbaar is binnen al onze Limburgse politiediensten en die deze tevens overstijgt, bij grote officiële momenten, maar evengoed ook bij talloze kleine acties.
Laten we tot slot elkaar vandaag virtueel de hand reiken om zo de sterkte van onze samenhorigheid te ervaren.