Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Aanvraag vakantietoezicht – TEST

AANVRAAGFORMULIER AFWEZIGHEIDSTOEZICHT

Op vakantie … Tijdje niet thuis …
Wij houden voor u een oogje in het zeil.
Laat uw huis niet onbewaakt achter.

Bent u afwezig? Dan kan de lokale politie Kempenland, indien u wenst, een oogje in het zeil houden.

Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen? Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden. Of vul de papieren versie in en breng dit bij voorkeur 7 kalenderdagen voor uw vertrek binnen bij een van de politieposten van de politiezone Kempenland. Wij zorgen voor de rest.


  Mijn thuisadres  Gemeente:


  Periode van afwezigheid:

  Ik vertrek ten laatste op:

  ik kom ten vroegste terug thuis op:

  Indien u eerder dan gepland terug thuis komt, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk te verwittigen, liefst persoonlijk.


  Contactgegevens afwezigheid

  Tijdens mijn afwezigheid ben ik in dringende gevallen te bereiken op het volgend adres en/of telefoonnummer.
  Mijn vertrouwenspersoon is

  Vul steeds de gegevens van een vertrouwenspersoon in en zorg, indien mogelijk, dat deze een sleutel van uw woning heeft.
  Mijn vertrouwenspersoon beschikt:
  WELNIET over een huissleutel van mijn woning


  Gegevens over mijn woning

  Mijn woning is:
  Een rijhuisEen vrijstaande woningEen halfopen bebouwingEen appartement

  Mijn woning is bereikbaar op andere wijze dan via de voordeur of de tuin (vb. rijwoning, langs de achterzijde te bereiken via een garagecomplex).

  JANEE

  Zijn er reeds (oudere) braaksporen aan uw woonst?

  JANEE


  Maatregelen

  Ik tref volgende maatregelen om mijn woning een bewoond uitzicht te geven.
  Mijn brievenbus wordt gelicht. JANEE
  De rolluiken worden neergelaten en opgehaald. JANEE
  Er staat een voertuig op mijn oprit. JANEE

  Zo ja:

  Er is een hond(en) in huis of in de tuin. JANEE
  Mijn woning beschikt over een alarm. JANEE
  Mijn woning beschikt over een schriklicht. JANEE
  Binnen blijft licht branden (tijdschakelaar). JANEE
  Andere beveiligingsmaatregelen:


  Ik verklaar dat ik toezicht wens door de politiezone Kempenland aan mijn woning tijdens bovengenoemde periode. Ik geef de politiezone Kempenland de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is, te betreden.

  Ik neem kennis van het feit dat de politiezone Kempenland niet aansprakelijk is voor eventuele incidenten.

  Ik neem kennis van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politiezone Kempenland gebruikt worden omde controles uit te voeren.

  Ik neem kennis dat de aanvraag voor afwezigheidtoezicht bij voorkeur 7 kalenderdagen op voorhand moet ingediendworden.