Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (kortweg GAS) kan je best beschouwen als een set van basisafspraken waarmee we een prettige leefomgeving willen verzekeren. Elke inwoner moet zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen storend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving en zo voor overlast zorgen. Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, kan er geverbaliseerd worden. ook voor sommige verkeersinbreuken kan men een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen.

Wie kan een GAS krijgen?
Iedereen die 16 jaar of ouder is en een inbreuk pleegt op de GAS-codex riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie.

Wie stelt de overtreding vast?

  • De politie
  • GAS-vaststellers: dit zijn ambtenaren van de stad die de gemeenteraad aanstelt.

Ze leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen.

Bemiddeling
Ben je minderjarig, maar 16 jaar of ouder en heb je de GAS-codex overtreden, dan wordt er sowieso een  bemiddelingsprocedure opgestart. Voor meerderjarigen is bemiddeling een mogelijke optie. Het dossier wordt dan doorverwezen naar een neutrale bemiddelaar. De overtreder van de inbreuk krijgt zo de mogelijkheid om de schade, die werd aangebracht, te vergoeden of herstellen. Dit kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen en wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Sancties?

De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

  • tussen de € 0 en € 175 voor minderjarigen
  • tussen de € 0 en € 350 voor meerderjarigen

Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting. Deze sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Andere kosten?
In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten, bijvoorbeeld bij sluikstorten. Dat kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar dat hij ook een factuur ontvangt om die kosten te betalen.

Ga je niet akkoord?
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dat beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

Meer info:
Peer (link naar de website van de stad peer)
Hechtel-Eksel (link naar de website van de gemeente Hechtel-Eksel)
Leopoldsburg (link naar de website van de gemeente Leopoldsburg)