Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Politieraad

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad.
Net als bij het politiecollege staat de korpschef in voor de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd.
Zowel politiecollege als politieraad duiden een secretaris aan die instaat voor de notulen en ook instaat voor de overschrijving ervan.

Verslagen politieraad: