Zonaal veiligheidsplan

In de nieuwe beleidscyclus die aanvangt vanaf 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2025, worden de prioriteiten van de politie omschreven als strategische doelstellingen.

Na een grondige analyse op basis van allerhande cijfergegevens en de resultaten van enquêtes bij belanghebbenden, besloot de zonale Veiligheidsraad dat de politie in onze zone de volgende vier jaar prioriteit moet geven aan volgende strategische doelstellingen:

Lees hier het zonaal veiligheidsplan (Pdf)

  • Verkeersongevallen met gewonden en/of doden
  • Woninginbraken
  • Overlast
  • Drugscriminaliteit
  • Cybercriminaliteit
  • Seksuele delinquentie
  • Participatie  in multidisciplinaire aanpak van criminaliteit