Nieuws

Denk aan de trajectcontroles

Politiezone Kempenland waarschuwt bestuurders voor de trajectcontroles, die nu op de belangrijkste verkeersassen van het grondgebied actief zijn.  Het systeem…
Lees verder

Weet wat je koopt!

“We boden 800 euro op een reis via een online veilingsite, maar toen we gewonnen hadden, bleek de reis opeens…
Lees verder

Jaarverslag 2018

Als politiekorps hechten wij veel belang aan duidelijke communicatie en transparantie over onze werking.  Een van de middelen om die…
Lees verder