Coronavirus: Politie Kempenland beschermt het publiek

De regering kondigde ingrijpende maatregelen af om de verdere verspreiding van het Coronavirus onder de bevolking te beperken.  De voorschriften gaan in vanaf middernacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart.  Maar ook de lokale besturen nemen hun verantwoordelijkheid om het publiek te beschermen.  Zo treft ook de Politiezone Kempenland (Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer) een aantal schikkingen om het publiek en haar personeel beveiligen.

De kantoren van de wijkpolitie in Hechtel-Eksel en Peer worden gesloten voor het publiek.  Vanaf maandag 16 maart tot en met 3 mei 2020 zal er geen onthaal in deze gebouwen worden georganiseerd.  Mensen kunnen op afspraak terecht in het hoofdgebouw van de politie te Leopoldsburg, Hechtelsesteenweg 1: www.politiekempenland.be, PZ.Kempenland.onthaal@police.belgium.eu of telefonisch op 011/399 299.

Het onthaal van het publiek in het hoofdgebouw te Leopoldsburg, zal zoveel het kan verlopen zonder fysiek contact tussen burger en politiepersoneel.  De hulpvragen worden maximaal beantwoord aan het loket.  Daardoor zullen mensen die zich aanbieden bij de politie, meestal geholpen worden zonder de andere ruimten en kantoren van het gebouw te betreden.

De politie vraagt om alle niet dringende hulpverzoeken uit te stellen.  Voor dringende politiehulp dient men zich te allen tijde te wenden tot het noodnummer 101. 

De Politiezone behoudt haar permanentie voor de interventieploegen die 24/7 actief blijven.  Deze handelen de vragen tot dringende politiebijstand af.  Zij worden aangestuurd door de meldkamer van het noodnummer 101.