Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Diefstalpreventie en buurtpreventienetwerken

Diefstalpreventie

Binnen de politiezone is er een team welke zich heeft gespecialiseerd in diefstalpreventie. Op regelmatige basis houden wij informatiesessies inzake diefstalpreventie en buurtpreventienetwerken. Deze sessies gaan door op het hoofdkantoor. Op deze sessies worden in eerste instantie slachtoffers van diefstal uitgenodigd. Daarnaast kunnen andere zich via de website inschrijven om deel te nemen aan een sessie. Wij communiceren tijdig, via deze website en facebook, wanneer deze sessies zullen plaatsvinden.

Daarbuiten proberen wij in het mate van het mogelijk in te gaan op aanvragen om sessies te organiseren bij de verschillende clubs, vzw, buurtvereniging, … .

Op de website van de federale overheidsdienst www.besafe.be  kan u allerlei informatie terugvinden in kader van veiligheid en preventie.
Op de website 1DagNiet kan u allerlei preventietips terugvinden. Ook kan u meer informatie terugvinden van de nationale actie tegen woninginbraken.

WhatsApp Buurtpreventienetwerken

In de drie gemeentes van onze politiezone zijn er, in samenwerking met deze gemeentes en de politiezone, verschillende WhatsApp buurtpreventienetwerken (BPN) actief. Deze werken via het SAAR-principe:
S: Signaleren (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)
A: Alarmeren  (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
A: Appen (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
R: Reageren/Registreren  (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is/Registreer bijkomende info)

Meer info, waar er netwerken zijn en hoe u zich moet aansluiten kan U vinden op de websites van de gemeentes.

    Contactformulier voor de dienst diefstalpreventie en buurtpreventienetwerken.

    Welke dienst wenst u te contacteren?

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.