Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Dienst wapens

Wie zijn we?
KENIS Peter – referentieambtenaar wapens – tel. 011/399.249 – peter.kenis[at]police.belgium.eu
KUYKEN Nicky – referentieambtenaar wapens – tel. 011/608 470 – nicky.kuyken[at]police.belgium.eu
SNIJDERS Stefan – tel. 011/399.299 – stefan.snijders[at]police.belgium.eu
DE LOUW Alexander – tel. 011/399.299 – alexander.delouw[at]police.belgium.eu

Wat doen we?
De referentieambtenaren zijn uw lokaal aanspreekpunt voor alles wat met wapenwetgeving en wapenvergunningen te maken heeft.  Wij zijn als het ware de schakel tussen u als (toekomstige) wapenbezitter en de provinciale dienst wapenvergunningen en dit onder bevoegdheid van de korpschef van de politiezone.
Indien u specifieke vragen heeft kan u altijd met de referentieambtenaar contact nemen of een afspraak maken.

Hoe vraag ik een vergunning aan?
Alvorens een vuurwapen aan te schaffen moet u een vergunning hiervoor aanvragen. Een vergunning voor een vuurwapen vraagt u aan bij uw provinciebestuur.  Meer info vindt u op de website van provincie Limburg of via deze link : (www.limburg.be/wapenwet).  Voor bijkomende vragen kan u ook steeds terecht bij uw referentieambtenaar.

Hoe moet ik een vuurwapen bewaren?
Algemeen principe :
Wapens ongeladen opslaan;
Wapens en munitie buiten het bereik van kinderen bewaren;
Wapens en munitie niet samen bewaren zodat ze ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn;
Wapens en munitie bewaren op een plaats die uiterlijk geen kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;

Van 1 tot en met 5 vuurwapens :
keuze één van de volgende maatregelen nemen:
Een veiligheidsslot aanbrengen op het wapen; of
Het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel (b.v. de loop, grendel, slede, …); of
Het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

Van 6 tot en met 10 vuurwapens :
De wapens moeten worden opgeslagen in een slotvaste en in een van stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijke tekenen draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

Van 11 tot en met 30 vuurwapens :
Wapenbezitters die elf vergunningsplichtige wapens of meer opslaan, zullen deze moeten opslaan in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanische of elektronische sleutel. De wapenkluis moet zich bevinden in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden. Enkel de eigenaar van de wapens kan toegang hebben tot deze sleutels.

Vanaf 30 vuurwapens :
Wapenbezitters met meer dan 30 vergunningsplichtige wapens dienen de veiligheidsvoorwaarden voor een opslagplaats klasse G na te leven.

Hoe moet ik een vuurwapen vervoeren?
De vergunningsplichtige wapens en de vrij verkrijgbare wapens worden ongeladen vervoerd op zo’n manier dat ze niet onmiddellijk kunnen worden gegrepen. (Art 21 – Wapenwet 08/06/2006)

Erfenis van een wapen?
In het geval u een correct geregistreerd vergunningsplichtig vuurwapen erft heeft u twee mogelijkheden.

U wil het wapen graag zelf houden :

Binnen de twee maanden na de datum van overlijden van de wapenbezitter moet je een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen aanvragen. Dit doe je bij het provinciebestuur Limburg. Let op: je moet steeds kunnen bewijzen dat het wapen via erfenis in je bezit is gekomen.

U wil het wapen niet behouden

Het wapen moet binnen de drie maanden na het overlijden van de wapenbezitter overgedragen worden aan een erkend wapenhandelaar of een persoon die een vergunning heeft voor het wapen. Je kan er ook voor kiezen om vrijwillig en definitief afstand te doen van het wapen. Dit kan bij een politiedienst naar keuze.

Diefstal of verlies van een wapen en/of vergunning?
Bij diefstal of verlies van uw vuurwapen(s) en/of uw wapenvergunning(en) doet u zo snel mogelijk aangifte hiervan bij de lokale politie.  De referentieambtenaar wapens zal de gouverneur van de provincie hiervan in kennis stellen.

 

Nuttige links :
www.limburg.be/wapenwet
www.sportschieten.be
www.natuurenbos.be/wildbeheer
www.bancdepreuves.be