Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Interventies

De interventiedienst staat onder de dagelijkse leiding van commissaris Raf Loenders.

Deel uitmakend van de eerstelijnszorg bestaat de hoofdtaak van deze dienst in het leveren van een 24 uren interventiepermanentie.
Naast de reguliere permanentieploegen worden er ook piekploegen ingezet op de meest aangewezen momenten.
Verder verzorgt deze dienst ook het centraal onthaal in het hoofdcomplex.

Een interventie-inspecteur is de dag van vandaag een specialisatie op zich.
Een snel evoluerende maatschappij met de bijhorende fenomenen en ontwikkelingen maar ook diversiteit in haar bevolking, zorgt ervoor dat de mensen op de baan een hoeveelheid aan skills moeten ontwikkelen om accuraat én correct te kunnen handelen. Tijdens een shift van 8u moeten ze niet alleen schakelen tussen zeer uiteenlopende interventies (zware ongevallen, zelfmoord, intrafamiliaal geweld, vaak gewapende handgemenen…) maar hebben ze vaak slechts enkele seconden de tijd om een goede inschatting te maken van de situatie én gepast te reageren.

De huidige bezetting van 5 hoofdinspecteurs en 33 inspecteurs staat in voor:

  • het uitvoeren van de actieplannen conform de prioriteiten vastgelegd in het veiligheidsplan;
  • verkeersacties in het domein van de snelheid, alcohol- en drugmisbruik achter het stuur, het inspelen op thematische projecten die nationaal (BIVV), provinciaal of arrondissementeel worden gecoördineerd;
  • handhaving en herstel van de openbare orde binnen de zone bij evenementen zoals het jaarlijks Rythm en Bluesfestival te Peer, Harley-Davidsontreffen te Leopoldsburg, Sanicolevliegmeting te Hechtel,…;
  • ordediensten elders in het land (vb. bij voetbal , betogingen…);
  • het uitvoeren van opdrachten van het parket (kantschriften);
  • het leveren van steun aan de door de federale politie gecoördineerde bovenzonale acties (gecoördineerde acties i.v.m. woninginbraken, enz…).

Sommige prioriteiten in het zonale veiligheidsplan vereisen een specifieke en gespecialiseerde aanpak. Hiertoe werden in de loop der jaren een aantal teams opgericht en mensen opgeleid die, bovenop het reguliere werk, deel uitmaken van een gespecialiseerd team.