Interventies

De interventiedienst staat onder de dagelijkse leiding van commissaris Raf Loenders.

Deel uitmakend van de eerstelijnszorg bestaat de hoofdtaak van deze dienst in het leveren van een 24 uren interventiepermanentie.
Naast de reguliere permanentieploegen worden er ook piekploegen ingezet op de meest aangewezen momenten.
Verder verzorgt deze dienst ook het centraal onthaal in het hoofdcomplex.

Een interventie-inspecteur is de dag van vandaag een specialisatie op zich.
Een snel evoluerende maatschappij met de bijhorende fenomenen en ontwikkelingen maar ook diversiteit in haar bevolking, zorgt ervoor dat de mensen op de baan een hoeveelheid aan skills moeten ontwikkelen om accuraat én correct te kunnen handelen. Tijdens een shift van 8u moeten ze niet alleen schakelen tussen zeer uiteenlopende interventies (zware ongevallen, zelfmoord, intrafamiliaal geweld, vaak gewapende handgemenen…) maar hebben ze vaak slechts enkele seconden de tijd om een goede inschatting te maken van de situatie én gepast te reageren.

De huidige bezetting van 5 hoofdinspecteurs en 33 inspecteurs staat in voor:

  • het uitvoeren van de actieplannen conform de prioriteiten vastgelegd in het veiligheidsplan;
  • verkeersacties in het domein van de snelheid, alcohol- en drugmisbruik achter het stuur, het inspelen op thematische projecten die nationaal (BIVV), provinciaal of arrondissementeel worden gecoördineerd;
  • handhaving en herstel van de openbare orde binnen de zone bij evenementen zoals het jaarlijks Rythm en Bluesfestival te Peer, Harley-Davidsontreffen te Leopoldsburg, Sanicolevliegmeting te Hechtel,…;
  • ordediensten elders in het land (vb. bij voetbal , betogingen…);
  • het uitvoeren van opdrachten van het parket (kantschriften);
  • het leveren van steun aan de door de federale politie gecoördineerde bovenzonale acties (gecoördineerde acties i.v.m. woninginbraken, enz…).

Sommige prioriteiten in het zonale veiligheidsplan vereisen een specifieke en gespecialiseerde aanpak. Hiertoe werden in de loop der jaren een aantal teams opgericht en mensen opgeleid die, bovenop het reguliere werk, deel uitmaken van een gespecialiseerd team.

 

RED (Regional Emergency Drones) – ONS DRONETEAM

In samenwerking met de hulpverleningszone Noord Limburg en de politiezone Lommel werd in 2018 een drone aangekocht en een gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt om het toestel in te zetten als ondersteuning tijdens interventies, evenementen, ernstige ongevallen enz…

Door de meerdere successen die intussen werden geboekt, besloot onze zone verder te investeren en zal het RED-team (Regional Emergency Drones) vanuit ons korps met 2 extra piloten versterkt worden. Dit jaar kocht de zone een eigen toestel aan, dat wordt meegenomen tijdens interventies als een piloot deel uitmaakt van de ploeg.

De drone is een uitmuntend hulpmiddel om bijzonder snel een overzicht te krijgen over complexe en onoverzichtelijke situaties en te assisteren tijdens de coördinatie van interventies en evenementen.
Het vogelperspectief zorgt ervoor dat snel een groot gebied kan gemonitord worden. De drone vormt dan het extra paar ogen voor een efficiënte sturing van of nuttige bijstand aan de ploegen op het terrein. Aan de hand van de beelden, die kunnen gefixeerd worden, is het bv. mogelijk om complexe ongevallen haarfijn in een schets te gieten die bij het proces-verbaal gevoegd wordt. Dit is een grote meerwaarde voor het parket om een goed beeld te krijgen van de situatie en een conclusie te vormen.

Het toestel wordt voornamelijk ingezet tijdens evenementen en ernstige ongevallen, maar bewees ook al meerdere malen zijn nut tijdens verdwijningen, opsporingen van voortvluchtige daders, huiszoekingen enz…  Naburige politiezones deden  ook al beroep op ons team, waardoor precaire situaties sneller konden opgelost worden.

Los van het werk binnen het droneteam fungeren de teamleden ook als aanspreekpunt in het kader van de dronewetgeving. Dit zowel voor de collega’s op het terrein in het kader van handhaving van de geldende wetgeving als voor de burger die hierover vragen heeft.