Interventies

De interventiedienst, ook de groep operaties genoemd, staat onder de dagelijkse leiding van het diensthoofd commissaris Raf Loenders.

Deel uitmakend van de eerstelijnszorg bestaat de hoofdtaak van deze dienst in het leveren van een 24 uren interventiepermanentie.
Naast de reguliere permanentieploegen worden er ook piekploegen ingezet op de meest aangewezen momenten.
Verder verzorgt deze dienst ook het centraal onthaal in het hoofdcomplex te LEOPOLDSBURG, Hechtelsesteenweg 1.

De overige activiteiten worden hierna kort overlopen:

  • uitvoeren van de actieplannen conform de prioriteiten vastgelegd in het veiligheidsplan;
  • verkeersacties in het domein van de snelheid, alcohol- en drugmisbruik achter het stuur, het inspelen op thematische projecten die nationaal (BIVV), provinciaal of arrondissementeel worden gecoördineerd;
  • handhaving en herstel van de openbare orde binnen de zone bij evenementen zoals het jaarlijks Rythm en Bluesfestival te Peer, Harley-Davidsontreffen te Leopoldsburg, Sanicolevliegmeting te Hechtel,…;
  • ordediensten elders in het land (vb. bij voetbal , betogingen…);
  • uitvoeren van opdrachten van het parket (kantschriften);
  • leveren van steun aan de door de federale politie gecoördineerde bovenzonale acties (gecoördineerde acties i.v.m. woninginbraken, enz…).