Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Recherche

De recherche is één van de zeven basisfunctionaliteiten van de lokale politie. Zij voert opdrachten uit van gerechtelijke politie, die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone Kempenland.

De lokale recherche is een tweede lijnspolitie die in staat voor het beheer, de kennisname, de aanmelding en afhandeling van  ernstige, delicate en/of gerechtelijke onderzoeken, die door hun aard of hun omvang een zekere mate van specialisatie vereisen. Rekening houdend met de principes van de informatiegestuurde politiezorg draagt ze bij tot een fenomeengerichte, efficiënte en effectieve aanpak van de lokale criminaliteit en tracht zij te voldoen  aan de noden en vragen van onze interne en externe partners.

Ook staat zij in voor het forensisch onderzoek in het kader van woninginbraken, cannabisplantages ea.

De werking van de lokale recherche is gebaseerd op twee fundamenten: de informatie-inwinning en de onderzoeksfunctie.