Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Slachtofferzorg

De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf. Enige slachtofferbejegening is weliswaar eigenlijk de taak van elke politieambtenaar. Maar de bijzondere positie waarin een slachtoffer van een misdrijf verkeert, vereist van de politie toch een meer deskundige benadering.

De cel Slachtofferbejegening van onze zone staat de politieambtenaren bij in het uitvoeren van deze basisopdracht, geeft de slachtoffers nadere steun en informatie en oriënteert hen naar de gepaste professionele hulpverlening.
De dienst bestaat uit meerdere slachtofferbejegenaars. De bedoelde politiefunctionarissen hebben allemaal een eigen kerntaak – wijkpolitie, interventiepolitie, recherche – maar staan bijkomend en deeltijds in voor deze bijzondere hulpverlening.
In samenwerking met de naburige zones Lommel en HANO (Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt) verzekeren in het totaal 16 slachtofferbejegenaars een permanente bereikbaarheid.

De coördinator slachtofferbejegening binnen onze zone is Els Poelmans. U kan haar bereiken op het rechtstreeks nummer 011/399.265

Bekijk de sociale kaart van uw gemeente!

Nuttige adressen:

Hulplijnen

Hulp- en informatielijn voor kinderen en jongeren.  KJT luistert naar vragen of problemen en zoekt samen naar een oplossing (anoniem).

102 (gratis nummer)
*Openingsuren: elke dag van 16u-22u, behalve zon- en feestdagen.

Telefonische hulpdienst waar vrijuit en anoniem kunnen praten over hun zorgen, angsten en problemen.  Samen wordt gezocht naar inzichten en uitwegen

106 (Gratis nummer)
*Openingsuren: 24u/24u

Centrum ter preventie van zelfmoord.  Hulplijn waar je met een vertrouwenspersoon in alle anonimiteit over je gevoelens en gedachten kan praten.
02 649 95 55 (gratis nummer)
*Openingsuren: 24u/24u

Hier kan je terecht met informatievragen, hulpvragen of vragen naar materiaal over drank, drugs en pillen.
078 15 10 20
*Openingsuren: ma-vrij van 10u-20u
www.druglijn.be

Een nummer waar je terecht kan met al je vragen over geweld.  Discreet en gratis.
1712
*Openingsuren: elke werkdag van 9u-17u
www.1712.be

Advies

Geeft informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar.
Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel
011 54 74 00
*Openingsuren: – woe: 12u-18u
– do: 12u-17u (Lommel) – 16u-18u (Neerpelt)
www.jaclimburg.be

Hier kan je terecht voor alle informatie rond voeding, veiligheid, kinderopvang, opvoeding,… Je kan ook een afspraak maken bij het lokale consultatiebureau.
078 150 100
*Openingsuren: 8u-20u
www.kindengezin.be

Rechtbanken

Minderjarigen in POS en minderjarigen met een MOF.

Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt

011 374 084 – 011 374 083

Voor alle familiale geschillen zoals bij  echtscheiding: onderhoudsbijdrage kinderen, huisvesting kinderen
Parklaan 25 bus 2, 3500 Hasselt
011 37 41 65 – 011 37 41 66

Verslaving

Centra die ambulante ondersteuning en zorg bieden aan iedereen met hulp-of informatievragen over alcohol, medicatie, illegale drugs en gokken.
Kerkstraat 10, 3910 Neerpelt
011 64 78 11
*Openingsuren: op afspraak
Tel. Hasselt 011 27 42 98
www.cadlimburg.be

Zie categorie hulplijnen

Gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

03 239 14 15 (algemeen nummer)

*Openingsuren: 24u/24u

Crisisopvang

Is 24u/24u bereikbaar voor alle crisisvragen.
011 28 38 73
*Openingsuren: 24u/24u
Professionele verwijzers die geconfronteerd worden met minderjarigen in een crisissituatie kunnen terecht op het nummer 011 300 700.

Mishandeling

Meldpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen.
Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt
011 27 46 72 (24u/24u)
*Openingsuren: – elke werkdag van 9u-17u
– telefonische permanentie buiten kantooruren

Zie categorie hulplijnen

Voortaan kan u als slachtoffer van seksueel geweld terecht in één centrum te Genk.

089 80 81 00 

www.seksueelgeweld.be
(met chatfunctie)

Hulpverlening

Zorgen voor emotionele ondersteuning.
Lombaardstraat 20, 3500 Hasselt
Tel. 011/21 20 20
*Openingsuren: – ma: 8u30-15u
– di + do: 8u30-15u en 17u-20u
– woe + vrij: 8u30-17u
www.cadlimburg.be

Dienst waarop leerlingen en ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Contactgegevens via de school.