Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Verkeer

PZ Kempenland heeft geen vaste verkeersdienst, maar heel wat collega’s zijn wel gespecialiseerd in één of meerdere verkeersdomeinen.

Zo hebben wij onder andere 11 motards en 7 flitsers.

De gedrevenheid van deze collega’s en hun interesse in verkeer, samen met een uitgewerkt actieplan, zorgt er dan ook voor dat onze politiezone mooie resultaten kan voorleggen inzake verkeersstatistieken.

Deze cijfers maken mede mogelijk dat wij als politiezone geregeld kunnen investeren in goed en kwaliteitsvol materiaal om onze mensen op het terrein bij te staan.

Wij nemen niet enkel deel aan de provinciale en nationale thema-acties, geregeld worden er ook extra acties georganiseerd zoals snelheidscontroles met interceptie, maar ook acties in samenwerking met externe partners zoals de douane en Vlabel.

Verder proberen wij o.a. met acties schoolverkeer preventief en repressief op te treden inzake verkeersveiligheid. De dienst interventie wordt hierin ondersteund door de wijkdienst.

In plaats van dagdiensten, worden de collega’s met als specialiteit ‘verkeer’ vooral ingepland met verkeersdiensten of motordiensten. Tijdens die diensten krijgen zij toezichtsopdrachten inzake verkeer of werken ze er mee aan om de doelstellingen uit het actieplan verkeer te behalen.

Naast de geplande verkeersacties worden er ook spontaan extra acties ingelast wanneer er meerdere personeelsleden aanwezig zijn.

Alzo voldoen wij aan de aandachtspunten uit het zonaal en nationaal veiligheidsplan, waarin verkeersveiligheid als prioriteit weerhouden werd.

Hoofdinspecteur Wim Vande Kerkhof is in onze politiezone verantwoordelijke voor het actieplan verkeer. Het volledige actieplan kan je bij hem inkijken.