Dierenpolitie

Het houden van huisdieren is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. ​Veel mensen zien graag dieren en willen er dan ook, eentje of meer in huis hebben. Echter zorgt niet iedereen even goed voor zijn/haar huisdier. Een dier adopteren vergt echter kennis, tijd en financiële mogelijkheden. Op controles zien we dat tekortkomingen soms voortvloeien uit een gebrek aan kennis omtrent de noden en behoeften van dieren​. Helaas worden er ook gevallen van verwaarlozing en/of mishandeling vastgesteld. Het welzijn van dieren ligt de Kempenlandse politie​ nauw aan het hart. Daarom werd er in 2020 een intern team dierenpolitie opgericht, dat zich specialiseert in de dierenwelzijnswet. Het team bestaat uit 11 gemotiveerde inspecteurs en 1 geëngageerde hoofdinspecteur. De collega’s beschikken hoe dan ook over heel wat vakkennis en passie voor het welzijn van dieren. Zij zijn de stem voor zij, die niet voor zichzelf kunnen spreken.

Het team voert controles uit naar aanleiding van meldingen van burgers, na een vaststelling door een andere dienst​, collega binnen de politie of in samenwerking met de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. In uitvoering van o.a. de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren verricht het team bijgevolg ter plaatse kwaliteitsvolle vaststellingen en tracht vooraleerst eigenaar van het dier responsabiliseren. Bij zwaardere overtredingen wordt er een proces-verbaal opgesteld. Deze processen-verbaal kunnen leiden tot een inbeslagname, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid of het leven van het dier in gevaar is of wanneer de eigenaar weigert om de leefomstandigheden te verbeteren. De Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn wordt hiervan ook in kennis gesteld. Zij volgen het dossier verder op en beslissen wat er met het dier moet gebeuren.

Het team houdt tevens toezicht op personen die veroordeeld zijn tot een verbod op het houden van dieren.  

Wie een mogelijk verwaarloosd of mishandeld dier opmerkt, kan dit melden aan Politie Kempenland via het onderstaande contactformulier. Voor een dringende tussenkomst kan het nummer 101 gebeld worden. 

Contactformulier Dierenpolitie