Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Droneteam

Op 18/10/2018 studeerde, voor het eerst in de geschiedenis van België, een lichting dronepiloten af aan de Politieschool in Genk.
Dit betekende ook meteen de effectieve start van ons multidisciplinaire droneteam, dat de naam RED kreeg (Regional Emergency Drones).
Een project, waarvan de ontwikkeling reeds in november 2016 begon, rolde eindelijk van de band.

Het team, dat samengesteld is uit leden van de hulpverleningszone Noord Limburg (Brandweer) en de lokale Politie Kempenland en Lommel, was klaar om op het terrein zijn meerwaarde te gaan bewijzen.

Door de meerdere successen die intussen werden geboekt, besloot onze zone in 2022 om verder te investeren in 2 extra piloten. We kochten ook een eigen toestel aan, dat wordt meegenomen tijdens interventies als een piloot deel uitmaakt van de ploeg.

De drone is een uitmuntend hulpmiddel om bijzonder snel een overzicht te krijgen over complexe en onoverzichtelijke situaties en te assisteren tijdens de coördinatie van interventies en evenementen. Het vogelperspectief zorgt ervoor dat snel een groot gebied kan gemonitord worden. De drone vormt dan het extra paar ogen voor een efficiënte sturing van of nuttige bijstand aan de ploegen op het terrein. Aan de hand van de beelden, die kunnen gefixeerd worden, is het bv. mogelijk om complexe ongevallen haarfijn in een schets te gieten die bij het proces-verbaal gevoegd wordt. Dit is een grote meerwaarde voor het parket om een goed beeld te krijgen van de situatie en een conclusie te vormen.

Het toestel wordt voornamelijk ingezet tijdens evenementen en ernstige ongevallen, maar bewees ook al meerdere malen zijn nut tijdens verdwijningen, opsporingen van voortvluchtige daders, huiszoekingen enz…  Naburige politiezones deden  ook al beroep op ons team, waardoor precaire situaties sneller konden opgelost worden.

Los van het werk binnen het droneteam fungeren de teamleden ook als aanspreekpunt in het kader van de dronewetgeving. Dit zowel voor de collega’s op het terrein in het kader van handhaving van de geldende wetgeving als voor de burger die hierover vragen heeft.

Tijdens de inzet van dit middel wordt rekening gehouden met de regels in het kader van de privacy en de camerawetgeving.
Het is dus mogelijk dat je op publieke plaatsen in het beeld komt van onze dronecamera’s, doch enkel de politioneel nuttige beelden worden bewaard en gebruikt volgens de geldende regelgeving.