EDC Kaart

Binnen de EU bestaat al enkele jaren de European Disability Card (EDC).  De kaart wordt op verzoek uitgereikt aan personen met een beperking.  In essentie is de kaart bedoeld om de houders vlotter toegang te geven tot culturele, sportieve en vrijetijdsevenementen.  Zij wordt erkent in  België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Sommige (fysieke) beperkingen van personen zjin visueel goed waarneembaar.  Andere (mentale) handicaps vallen minder op of uiten zich meer indirect.  Het kan voorvallen dat mensen verward, onder invloed, geagiteerd, … overkomen, maar dat hun toestand is te wijten aan hun beperking of aandoening.  Dit houdt het risico in op een verkeerde inschatting en reactie bij anderen.

Hieronder de afbeelding van de EDC-kaart:

De kaart wordt uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid.  Het verleent de houders geen extra rechten.  Maar het is goed te weten dat in bepaalde gevallen op het eerste gezicht vreemd of onaangepast gedrag, kan verklaard worden door de mentale hoedanigheid van de persoon.