Infosessies verkeersbegeleiders bij provincie Limburg: leerrijk en gratis!

Met de lente in het vooruitzicht breekt ook weer de tijd aan waarin groepen mensen gaan wandelen, fietsen of uitstappen maken met de motor.  Zo’n groepen worden doorgaans begeleid door een van de deelnemers, die de rol vervult van wegkapitein, groepsleider of signaalgever.  Geheel zonder risico is dat zeker niet!

Die begeleiders dragen een grote verantwoordelijkheid.  Het is dan ook belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de relevante bepalingen in de wegcode én van hun eigen rechten en plichten.

De provincie Limburg organiseert infosessies om deze verkeersbegeleiders goed geïnformeerd hun taak te laten vervullen.  Er zijn sessies voor wegkapiteins die groepen fietsers begeleiden, wegkapiteins voor groepen motorrijders en voor gemachtigde signaalgevers.  NIET bedoeld voor de gemachtigde opzichters.

Geïnteresseerd?  De sessies gaan telkens door in het provinciehuis, in de Boudewijnzaal, van 19u tot 21u.  Deelname is gratis, net als de koffie en gebak na de bijeenkomst.  Alle seances gaan door in de maand mei.  Inschrijven is verplicht! En mogelijk vanaf heden tot uiterlijk 28 april 2019.

Voor meer informatie, de juiste data van de bijeenkomsten en inschrijving: www.limburg.be/begeleidersinhetverkeer  of 011/23 83 85

Alle deelnemers ontvangen na afloop een gratis uitrusting, bestaande uit een fluorescerend vest, een stopbord C3 en een armband in de Belgische driekleur.