Klachten

Als u niet tevreden bent over een politieoptreden of je voelt aan dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een klacht indienen. Naast de mogelijkheid om klacht te doen bij het Comité P of de Algemene Inspectie van de Geïntegreerde politie,  kan je hiervoor terecht bij de Dienst Intern Toezicht van de politiezone.  Je vindt hier het klachtenformulier.  Vul dit zo volledig mogelijk in.  Opgelet: het klachtenformulier kan alleen verzonden worden als de verplichte rubrieken zijn ingevuld. Anonieme klachten zijn niet mogelijk!


Mijn gegevensGegevens betreffende de feiten

datum en uur van de feiten:
Gegevens over het personeelslid/de personeelsleden van politiezone Kempenland waarop de klacht betrekking heeft


Gegevens van getuigen of personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffenBewijselementen die uw klacht kunnen staven

Kunt u bewijsmateriaal aanleveren die uw klacht kunnen staven of documenteren (geluidsopname, video-opname, foto’s, …)

JANEE


Afronden van uw klacht

Heeft u uw klacht ook bij andere instanties aangemeld?
JANEE

Zijn er nog andere zaken die u inzake uw klacht wilt rapporteren

JANEE

U geeft toestemming aan politiezone Kempenland om uw persoonsgegevens en de gegevens verstrekt in dit formulier te verwerken voor de afhandeling van uw klacht.