Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Klachten

Als u niet tevreden bent over een politieoptreden of je voelt aan dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een klacht indienen. Naast de mogelijkheid om klacht te doen bij het Comité P of de Algemene Inspectie van de Geïntegreerde politie,  kan je hiervoor terecht bij de Dienst Intern Toezicht van de politiezone.  Je vindt hier het klachtenformulier.  Vul dit zo volledig mogelijk in.  Opgelet: het klachtenformulier kan alleen verzonden worden als de verplichte rubrieken zijn ingevuld. Anonieme klachten zijn niet mogelijk!


  Mijn gegevens  Gegevens betreffende de feiten

  datum en uur van de feiten:
  Gegevens over het personeelslid/de personeelsleden van politiezone Kempenland waarop de klacht betrekking heeft


  Gegevens van getuigen of personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen  Bewijselementen die uw klacht kunnen staven

  Kunt u bewijsmateriaal aanleveren die uw klacht kunnen staven of documenteren (geluidsopname, video-opname, foto’s, …)

  JANEE


  Afronden van uw klacht

  Heeft u uw klacht ook bij andere instanties aangemeld?
  JANEE

  Zijn er nog andere zaken die u inzake uw klacht wilt rapporteren

  JANEE

  U geeft toestemming aan politiezone Kempenland om uw persoonsgegevens en de gegevens verstrekt in dit formulier te verwerken voor de afhandeling van uw klacht.