Politie Kempenland activeert Trajectcontroles

De politiezone Kempenland activeerde begin 2018 een cameranetwerk dat is uitgerust met  ANPR-technologie (Automatic Number Plate Recognition).  De camera’s herkennen nummerplaten die in de politiedatabanken zijn geregistreerd, zodat de patrouilles van de politie heel gericht kunnen werken en hun acties maximaal kunnen afstemmen op veiligheidsproblemen.

De camera’s zijn geïnstalleerd op de in- en uitvalswegen van de politiezone.  Zij staan op het grondgebied van alle drie de gemeenten van de politiezone – Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer.

Het gebruik van de camera’s met ANPR-technologie biedt vele voordelen in het veiligheidsbeleid en helpt de politie om hun taken uit te voeren met focus op de juiste doelwitten.  Door de koppeling aan diverse databanken laat ANPR toe gericht opsporingen te doen naar bijvoorbeeld gestolen auto’s, onverzekerde motorvoertuigen, auto’s die niet (meer) gekeurd zijn, bestuurders die rijden ondanks een verbod tot het recht op sturen, geseinde voertuigen en personen, daders van vluchtmisdrijven, etc.  Ook bij gerechtelijke opsporingen heeft de ANPR-technologie al verschillende keren sinds de ingebruikname een doorslaggevende rol vervuld.   Dankzij het ANPR cameranetwerk kan de politie achterhalen welke voertuigen ons grondgebied hebben betreden en kunnen ze opzoeken op welke plaatsen en tijdstippen die passeerden.

Maar ook voor de verkeersveiligheid bieden de camera’s goede mogelijkheden.  Op de belangrijkste verkeersassen binnen de politiezone wordt het systeem ANPR gecombineerd met trajectcontrole, waardoor snelheidsovertredingen nog moeilijk te omzeilen zijn.

Trajectcontroles zijn snelheidscontroles met vaste camera’s waarbij de snelheid over een heel traject wordt gemeten in plaats van op één bepaalde plaats.  In de politiezone Kempenland zullen er trajectcontroles geactiveerd worden langs de Peerderbaan tussen Hechtel-Eksel en Wijchmaal, langs de Lommelsebaan in Hechtel-Eksel, de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg en de Kamperbaan tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel.  De technologie zal in werking zijn en overtredingen vaststellen vanaf 1 maart 2019.  In het centrum van Peer is er nu al een trajectcontrole actief.  Op alle plaatsen wordt de snelheid gedetecteerd in beide rijrichtingen.

Snelheid is en blijft de belangrijkste factor bij verkeersongevallen.  Overdreven snelheid is niet alleen heel vaak (mee) de oorzaak van aanrijdingen.  Het verergert ook in hoge mate de ernst en de gevolgen.  Binnen- en buitenlandse onderzoeken tonen ontegensprekelijk aan dat het verlagen van de snelheid van motorvoertuigen, veel leed bespaart en zelfs mensenlevens redt!