Politieactie verkeer oogst 124 vaststellingen

Bij een grootscheepse verkeersactie in de Politiezone Kempenland heeft de politie 124 vaststellingen gedaan.  120 daarvan waren verkeersinbreuken waarvoor een geldboete via onmiddellijke inning werd uitgeschreven.  Voor 4 zwaardere feiten werd proces-verbaal opgesteld.  Het parket kan deze beklaagden voor de rechtbank dagen. 

Tussen 13.00u en 21.00u heeft de Politiezone Kempenland op verschillende plaatsen van haar grondgebied verkeersacties gedaan.  13 politiemensen controleerden bestuurders in verkeersdispositieven en tegelijkertijd werden op hetzelfde traject snelheidscontroles uitgevoerd.  Er werden 120 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.  106 daarvan voor overdreven snelheid.  Andere overtredingen die met een onmiddellijke inning werden bestraft waren het niet dragen van de gordel (4), technische eisen voor voertuigen (3), overschrijden van de doorlopende witte lijn die rijstroken onderscheid (2), negeren van een bevel van een bevoegde persoon tegen een bestuurder die de dispositief wilde ontwijken (1), gebruik van de GSM achter het stuur (3) en roken met minderjarige passagiers in het voertuig (1). 

Er waren 4 inbreuken waarvoor proces-verbaal werd opgesteld.  Die zullen voorgelegd worden aan het parket met oog op dagvaarding voor de rechtbank.  Het gaat om 2 bestuurders die stuurden onder invloed van drugs, 1 bestuurder van een niet verzekerd motorvoertuig en een vaststelling van verboden drugsbezit.