Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête in Leopoldsburg

ln de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een
enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens
uit Leopoldsburg.
Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en
inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risica op
armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op
Europees niveau via Eurostat.
De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een
enquêteur hen zal contacteren om een tijdstip afte spreken waarop het telefonische interview kan
worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de
interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling indicatoren te
bekamen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde
huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen.

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds contact opnemen met het Call Center van de
FOO Economie of een e-mail sturen naar Statbel.

FOD Economie – Contact Center
Tel. 0800 120 33
Fax : 0800 120 57

Statbel
E-mail: silc@economie.fgov.be
Website: https://statbel.fgov.be/silc