Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Steundienst

Velen denken dat er alleen maar agenten bij de politie werken doch het administratief en logistiek personeel (afgekort Calog) bewijst het tegendeel.  Deze burgers staan in voor alle administratieve en logistieke taken, en zijn dus een onmisbare schakel binnen de politiezone.  Zij vormen de steundienst en zorgen ervoor dat de politiemensen meer tijd hebben om op het terrein aanwezig te zijn.
Er is een afdeling steun/personeel en een afdeling steun/logistiek.

De afdeling steun/personeel heeft een belangrijke taak voor zowel het politiekorps als de burgers die er werkzaam zijn. Zij zorgt ondermeer voor:

 • het personeelsbeheer;
 • de aan -en afwezigheden;
 • de arbeidsongevallen;
 • opleidingen;
 • tuchtzaken;
 • opvolging van de evaluaties;

De afdeling steun/personeel staat onder leiding van mevrouw Corine Van Broekhoven.

De afdeling logistiek (= bevoorrading, ondersteuning, en onderhoud) staat de korpsleiding bij in het beheer van de middelen die de werking van de politiezone mogelijk maakt.  Daarnaast staat ze in voor de infrastructuur, informatica, documentatie, collectief en individueel korpsmateriaal en verbruiksobjecten.

Enkele voorbeelden:

 • Opvolging van benzineverbruik;
 • frankeringskosten;
 • bestellingen van papier en kantoormateriaal;
 • onderzoeken behoeften materiaal onderzoek;
 • prijs/kwaliteit aankoopdossiers;
 • aankoop van voertuigen en materialen werkorganisatie;
 • onderhoudspersoneel coördinatie tussen de 3 locaties, in verband met het materiaalbeheer;
 • beheer gebouwen ,communicatiemiddelen, documentatie;
 • beheer bewapening en ( persoonlijke) uitrusting;
 • beheer en onderhoud wagenpark, fietsen en moto’s;
 • verzekeringenbeheer.

De dienst logistiek staat onder leiding van de heer Roel Caels, die ook de opvolging van de boekhouding en de financiën als taak heeft.

De dienst centraal secretariaat is de administratieve draaischijf van de zone. Alle binnenkomende post (Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Peer) wordt via deze dienst verdeeld en zij zorgt voor de verzending van de uitgaande post.  De dienst staat o.a. ook in voor de korpsbibliotheek.