Test


Mijn thuisadresGemeente:


Periode van afwezigheid:

Ik vertrek ten laatste op:

ik kom ten vroegste terug thuis op:

Indien u eerder dan gepland terug thuis komt, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk te verwittigen, liefst persoonlijk.


Contactgegevens afwezigheid

Tijdens mijn afwezigheid ben ik in dringende gevallen te bereiken op het volgend adres en/of telefoonnummer.
Mijn vertrouwenspersoon is

Vul steeds de gegevens van een vertrouwenspersoon in en zorg, indien mogelijk, dat deze een sleutel van uw woning heeft.
Mijn vertrouwenspersoon beschikt:
WELNIET over een huissleutel van mijn woning


Gegevens over mijn woning

Mijn woning is:
Een rijhuisEen vrijstaande woningEen halfopen bebouwingEen appartement

Mijn woning is bereikbaar op andere wijze dan via de voordeur of de tuin (vb. rijwoning, langs de achterzijde te bereiken via een garagecomplex).

JANEE

Zijn er reeds (oudere) braaksporen aan uw woonst?

JANEE


Maatregelen

Ik tref volgende maatregelen om mijn woning een bewoond uitzicht te geven.
Mijn brievenbus wordt gelicht. JANEE
De rolluiken worden neergelaten en opgehaald. JANEE
Er staat een voertuig op mijn oprit. JANEE

Zo ja:

Er is een hond(en) in huis of in de tuin. JANEE
Mijn woning beschikt over een alarm. JANEE
Mijn woning beschikt over een schriklicht. JANEE
Binnen blijft licht branden (tijdschakelaar). JANEE
Andere beveiligingsmaatregelen:


Ik verklaar dat ik toezicht wens door de politiezone Kempenland aan mijn woning tijdens bovengenoemde periode. Ik geef de politiezone Kempenland de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is, te betreden.

Ik neem kennis van het feit dat de politiezone Kempenland niet aansprakelijk is voor eventuele incidenten.

Ik neem kennis van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politiezone Kempenland gebruikt worden omde controles uit te voeren.

Ik neem kennis dat de aanvraag voor afwezigheidtoezicht bij voorkeur 7 kalenderdagen op voorhand moet ingediendworden.