Trajectcontrole Kamperbaan

Politiezone Kempenland wordt regelmatig gebeld door mensen die een snelheidsovertreding begingen langs de Kamperbaan tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel. Zij lezen in het afschrift van hun proces-verbaal dat de trajectcontrole loopt tot huisnummer 161. Wanneer zij dit dan nagaan via Google Maps, lijkt het alsof nummer 161 zich bevindt in het midden van de Kamperbaan. Daar geldt een ander snelheidsregime (90 km/u i.p.v. 70 km/u). De weergave op Google Maps is echter foutief. De trajectcontrole is wel degelijk op correcte wijze ingesteld.