Verkeersactie

Afgelopen weekend heeft de Politiezone Kempenland zowel op vrijdag als zaterdag verkeerscontroles georganiseerd in samenwerking met de inspectiediensten van Douane & Accijnzen en Vlabel (Vlaamse belastingdienst).  Er werd gecontroleerd in Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer.  De politie spreekt van een succesvolle actie.

“Wij doen op heel regelmatige basis gezamenlijke acties met andere inspectiediensten”, verklaart de woordvoerder van de Politiezone Kempenland, commissaris Eric Cenens.  “We stellen vast dat dit ook nodig is.  Bij iedere controle blijkt dat nog veel bestuurders niet alleen het verkeersreglement aan hun laars lappen, maar ook boetes onbetaald laten of bijvoorbeeld hun verkeersbelastingen niet betalen.  Door samen te werken met partners van Douane & Accijnzen en Vlabel kunnen we dit bedrog met ieders specifieke expertise gericht aanpakken en bestraffen.  Ook bij deze actie werd weer aangetoond dat het absoluut nodig blijft de controles vol te houden”, zegt commissaris Cenens.

Over de twee actiedagen werden 11 rijbewijzen van bestuurders onmiddellijk ingetrokken op last van parket Limburg.  8 chauffeurs werd hun rijbewijs ontnomen omdat zij onder invloed reden van drugs.  3 rijbewijzen werden ingetrokken omwille van overdreven snelheid.  Er werden 245 boetes uitgeschreven voor overdreven snelheid.  3 bestuurders hadden te diep in het glas gekeken en eveneens 3 chauffeurs bleken te rijden zonder geldig rijbewijs.  Daarnaast stelde de politie ook onmiddellijke inningen van geldboetes op voor het niet dragen van de veiligheidsgordel of wegens mankementen inzake de technische eisen van voertuigen.

Douane & Accijnzen inde voor liefst 15 248 Euro aan onbetaalde boetes.  2 voertuigen werden hiervoor zelfs in beslag genomen.  Er werd ook een bestuurder betrapt op rijden met rode dieselbrandstof.  Die kreeg een boete opgelegd van 750 Euro.  De Vlaamse belastingdienst Vlabel inde voor 1 837 Euro aan achterstallige verkeersbelastingen.  Ook zij lieten een auto in beslag nemen.

Hoewel het een verkeersactie betrof, werden er ook gerechtelijke vaststellingen gedaan.  Zo werd er tegen 5 personen een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de drugwetgeving.  En 1 persoon bleek in strijd met rechterlijke voorwaarden voor een voorlopige invrijheidstelling.