Wijziging openingsuren in ons hoofdkantoor

Naar aanleiding van een analyse van ons afsprakensysteem tijdens de eerste 6 maanden komen we tot de vaststelling dat de meeste klachten geboekt worden op vroege uren. Om een betere service aan te bieden vervroegen we dan ook onze uren.
Vanaf 1 december kan u, voor een klacht in te dienen op afspraak, op maandag en donderdag tussen 10:00 uur en 19:00 uur bij ons terecht. De openingsuren op de andere dagen blijven ongewijzigd tussen 08:00 uur en 17:00 uur.