Wijziging van de camerawet UPDATE

Wat de aangifte aan de politiediensten betreft, is er een nieuwe toepassing ( http://www.aangiftecamera.be ), die zowel de aangiften van alarmen als van bewakingscamera’s zal verenigen, online geplaatst worden. Elke persoon die verantwoordelijk is voor een camerabewakingssysteem zal er zijn camera’s moeten aangeven en zal ervoor moeten zorgen dat zijn aangifte wordt bijgewerkt in geval van wijziging, zodat deze steeds up-to-date blijft.

BELANGRIJK: Aangezien de inhoud van de nieuwe aangiften zal verschillen van die van de huidige aangiften, zullen alle personen die hun bewakingscamera’s hadden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) hun camera’s ook moeten aangeven via deze nieuwe toepassing. Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien om hen de tijd te geven dit te doen: zij hebben dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
Deze tool is terug te vinden via http://www.aangiftecamera.be