Wijzinging van de camerawetgeving

Op maandag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
met betrekking tot camera bewaking bij particulieren zullen volgende zaken van toepassing worden inzake de informatieplicht ten aanzien van de overheden:
– De bewakingscamera’s zullen enkel moeten worden aangegeven aan de politiediensten, en niet meer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
– De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens zullen een activiteitenregister inzake de verwerking van de beelden moeten bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie bepaald bij koninklijk besluit, en deze ter beschikking moeten stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (nieuwe benaming van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vanaf 25 mei) en de politiediensten op aanvraag.
Wat de aangifte aan de politiediensten betreft, zal er een nieuwe toepassing, die zowel de aangiften van alarmen als van bewakingscamera’s zal verenigen, online geplaatst worden. Elke persoon die verantwoordelijk is voor een camerabewakingssysteem zal er zijn camera’s moeten aangeven en zal ervoor moeten zorgen dat zijn aangifte wordt bijgewerkt in geval van wijziging, zodat deze steeds up-to-date blijft. Aangezien de inhoud van de nieuwe aangiften zal verschillen van die van de huidige aangiften, zullen alle personen die hun bewakingscamera’s hadden aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) hun camera’s ook moeten aangeven via deze nieuwe toepassing. Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien om hen de tijd te geven dit te doen: zij hebben dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
Deze tool is momenteel nog niet beschikbaar, zodra de nieuwe aangiftetoepassing online beschikbaar zal zijn, zullen wij U informeren. Tevens kan u de uitgebreide informatie terugvinden op de website van BeSafe.